torsdag 30 augusti 2018

Sopsäcksekonomi

Inläggsfrekvensen på bloggen har varit låg under den senaste tiden. Detta betyder dock inte att jag legat på latsidan i allmänhet eller hellet att jag saknat uppslag till inlägg.
Tvärtom har jag haft så mycket att göra under de senaste månaderna att jag helt enkelt valt att prioriterat andra aktiviteter. Jag har dock semester och börjar därför komma ikapp. Läget kan således inte vara bättre för att i lugn och ro, och med en kall öl som sällskap, pränta ned med yviga gester vad jag ägnat mig åt sedan senast.

Hälsa och jobb

Vad gäller återhämtningen efter att fått en blodpropp i benet, kan jag konstatera att livet i det hela återgått till normala banor. Vilket är bra, jag ogillar avvikelser från min planering... Min löpträning ligger dock i träda tills vidare. Benet mår visserligen mycket bättre, men det är inte helt bra, och jag har som sagt haft andra aktiviteter att ägna mig åt, som exempelvis åt almuerzo om söndagarna.
Bocadillo som ingår i en almuerzo. Detta är mums för små barnmagar!
Bocadillo som ingår i en almuerzo. Detta är mums för små barnmagar!

Företaget där jag arbetar sedan 14 år har bytt ägare, vilket å ena sida innebär att dess framtid ser ljusare ut, men å andra sida att spelreglerna ändras. Den nya ledningen arbetar snabbt och resultatinriktat, och ställer högre krav än tidigare ledning. För egen del har jag blivit utsedd till en slags teknisk utvecklingschef, och kommer att utvärdera om jag gillar min nya roll under de kommande månaderna.

Hus

Mitt engagemang i vårt nya hus är den enskilt största anledningen till att jag inte ägnat tid åt bloggen. Vi har ägnat oss att rensa upp och inventera, för att få en gedigen idé om nuläget för att inte förhasta oss då vi skissar på de förändringar vi vill genomföra.
Själva huset är precis så som vi förväntat oss: gediget och utan vattenskador, men för övrigt med omfattande renoveringsbehov (el, vatten, golv, fönster, dörrar - vi låter i stort sett bara strukturen vara orörd).
Vad gäller trädgården visade det sig vara en ask fylld med med överraskningar. Att bassängen skulle behöva en upprustning var vi på det klara med, men det visade sig att tomten hade outforskade områden, där ingen mänsklig varelse satt sin fot under de senaste 10 till 15 åren. Jag talar om ytor täckta av ogenomtränglig, regnskogsliknande växtlighet, som dels täckte en 15 m² stor yta i direkt förbindelse med bassängens baksida samt ungeför 80 m² på tomtens bakre del, som vätter åt apelsinodlingarna.
Mina damer och herrar, detta är en djungel
Mina damer och herrar, detta är en djungel
Utrustad med behandskade händer, sekatör, kraftig grensax, flistugg samt ett gränslöst tålamod inledde jag ett arbete som skulle visa sig ta varje helg i anspråk under två månader.
Apelsinblomshund inspekterar arbetet
Apelsinblomshund inspekterar arbetet

Under arbetets gång har jag bland och under växtligheten funnit:
  • ungefär 110 stycken 25-liters vattendunkar (som jag tömt och lämnat till återvinningen),
  • 150 takpannor i gott skick (som kommer att användas),
  • en skottkärra (som efter byte av hjul är helt användbar),
  • fem sönderrostade trädgårdsstolar,
  • drygt 20 apelsinlådor i plast (som jag tvättat och tänker använda för förvaringsändamål),
  • fyra 150-liters soptunnor (som kommer att komma till nytta) samt
  • ett större antal galvaniserade kaninburar i bra skick (tidigare ägare födde upp kaniner och hade ett 70-tal samtidigt)
Den biologiska massan har jag kört genom flistuggen, och totalt har har fyllt drygt 120 stycken 100-liters sopsäckar, med 15-20 kg i varje. Säckarna har jag forslat till huvudporten där de mellanlagrats för att sedan portionera ut dem på gatan om cirka 12 säckar i taget för att låta kommunens förnämliga hämtningstjänst för trädgårdsavfall plocka upp dem varje tisdag.
Några av de kvarvarande sopsäckarna
Några av de kvarvarande sopsäckarna
Jag har funderat lite runt sopsäckarna och några uppenbara frågor väcks om vilka konsekvenser min aktivitet kan tänkas få när det gäller tillgång och efterfrågan, avgränsat till den lokala ekonomin. Kommer till exempel Mercadona (där vi inköpt säckarna) notera den kraftiga ökning av efterfrågan av sopsäckar och som konsekvens öka sina inköp? Kommer sopsäcktillverkningsföretaget (jag älskar svenskans möjlighet att skapa lååånga ord) uppleva en tillfällig försäljningspuckel? Kommer kommunens sophämtningstjänst notera volymökningen och behöva anställa mer personal? Jag har sett folk ägna sig åt att avhandla mindre intressanta ämnen...
Så här ser baksidan ut numera efter att kört jordfräsrally
Så här ser baksidan ut numera efter att kört jordfräsrally

Ekonomi

Vår privata ekonomi har nått högstanivåer i stort sett varje vecka under den senaste tiden, vilket förmodligen mer beror på gynnsamt marknadssituation än lyckade kortsiktiga manövrar. Men jag är nöjd över att mitt arbete med att se över balansräkningen ser ut att bli lyckat på lite sikt.
Nuvarande balanssräkning i grafisk form
Nuvarande balanssräkning i grafisk form
På tillgångssidan svarar anläggningstillgångarna, som en direkt följd av vårt husköp, numera för närmare 60% av de totala tillgångarna, vilket på längre sikt är oproportionerligt mycket. Vår andel eget kapital är närmare 80%, coh när vi säljer vårt nuvarande boende, kommer hela försäljningsbeloppet (efter omkostnader) att överföras från anläggningstillgångar till korta placeringar (främst aktier). När detta är klart räknar jag med att de nya levnadskostnaderna kommer att kunna täckas fullt ut av passiva inkomster (och då uppnår vi ett viktigt delmål). Framtiden får utvisa om i vilken grad verkligheten kommer att likna den karta jag ritar.