torsdag 18 januari 2018

Fallas i Valencia

Jag har, som nämns här på bloggen, varit bosatt på Apelsinblomskusten sedan år 2000, och det bör betraktas som närmast omöjligt att undvika det stora antal festligheter (fiestas) som tilldrar sig för att fira i stort sett vad som helst, var som helst och när som helst (och helst ofta). En av de större fiestas tilldrar sig årligen i Valencia, nämligen Fallas (som numera räknas som världsarv). Fallas tjuvstartar redan i början av mars, men de viktigaste datumen är 15-19 mars då de stora fallasstatyerna, som  konstruerats under året, monteras och sedan bränns ned.
Detta är för övrigt en text som jag skrev år 2001, som jag i sparsamhetens tecken alltså återanvänder här (med några smärre uppdateringar).

Fiestan Fallas

Fallas är tveklöst den viktigaste fiestan i Valencia. Namnet kommer sig av de stora statyer som man varje år konstruerar och sedan bränner upp (eller ned). Fiestan äger rum i början av mars och varar två veckor, varav de sista dagarna är de viktigaste. Den 15:e mars börjar statyerna monteras upp och den 19:e bränns alltihop ned. Det bör tilläggas att den själva nedbränningen alltid genomförs den 19:e mars, oberoende av vilken veckodag den infaller på. 
Fallan på la Plaza de Ayuntamiento 2001 (som utkast)
Fallan på la Plaza de Ayuntamiento 2001 (färdig version)

Vad är Fallas?

Fallas är stora konstverk - som jättelika statyer - med en trästruktur och en yta av gips målad i klara färger. Varje falla har sitt eget tema och konstnärerna försöker överträffa de andras fantasi. Det finns föreningar i kvarteren som enbart ägnar sig åt att skapa fallas. Under året säljer de s k falleros lotter och sparar pengar för att konstruera den snyggaste fallan. Totalt finns det ungefär 75 större fallas och bland dessa några som kostat mer än 200.000 euro (närmare 2 miljoner kronor) att göra. Varje falla har sina falleras och falleros - personer klädda i en traditionella dräkter.
En falla av modell 2000 - numera nedbränd
En falla av modell 2000 - numera nedbränd
Man kan bara beundra fallas några få dagar eftersom man bränner nästan alla - den vackraste sist. Fastän det kan verka vara en underlig tradition att bränna ned hela rasket, är det ganska naturligt eftersom det inte finns möjligheter att spara alla dessa enorma statyer och om trafiken är en finne i arslet normalt sett kan du föreställa dig att behöva kryssa omkring mellan dinosaurier och överdimensionerade gubbar varje dag. Det är dessutom en tradition att kvinnorna - falleras - gråter medan fallasarna (heter det möjligen så i plural?) brinner. Jag har hört att det finns folk som kommer enbart för att se falleran gråta.
Huvudfalleran år 2001
Huvudfalleran år 2001

Mascletà

Mascletà är ett sort fyrverkeri som man brassar av på dagen. Eftersom man inte kan se några färger på dagen koncentrerar sig mascletàn åt att skapa ljud (eller oljud ;). Det börjar med några kraftiga explosioner (i detta skede brukar fåglarna lämna platsen), fortsätter med mer oväsen (då brukar jag själv avlägsna mig från epicentrum) och slutet är som ett oavbrutet åskdån som kan göra vilken person som helst döv. En mascletà brukar vara mellan fem och tio minuter. De kraftigaste macletàs under fallas kan man avnjuta varje dag klockan två på la Plaza de Ayuntamiento. Men kom ihåg att komma i tid eftersom det varje dag kommer mer än 10 000 personer för att se (och höra) spektaklet. Många av dessa anländer på motorcykel och efteråt kan man se ett gatlopp som nästan är lika intressant som själva mascletàn.
Fjolårets mascletà den 19:e mars

El castillo

El castillo (slottet) kallas en sorts fyrverkeri, som använder en stort antal olika pyrotekniska produkter för att åstadkomma ett särskilt spektakulärt och effektfullt skådespel med ljud- och ljuseffekter på olika höjd och med olika form. Ett normalt castillo burkar vanligen vara en halvtimma och göra av med ungefär 500 kilo krut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar