söndag 13 augusti 2017

Spansk trafikskola del 1: Trafikljus

Ja, så var det dags för första delen av spansk trafikskola. I några korta men informationstäta inlägg kommer ni att få veta allt som är veta om hur man köra bil i Spanien, samt hur man bör bete sig för att smälta in och tas för vilken spansk bildåre som helt.
-Det är bara att gasa och köra du. Papi Raul vet hur svensk trafik fungerar, men vore helt förlorad i spansk rusningstrafik.
-Det är bara att gasa och köra du. Papi Raul vet hur svensk trafik fungerar, men vore helt förlorad i spansk rusningstrafik.
Spanien är fullt av trafikljus. Ibland tillämpas de på samma sätt som i Sverige, det vill säga vanligtvis i korsningar. Men man kan även se andra, mer fantasifulla tillämplingar, till exempel inuti större rondeller i städerna, eller i genomfartsleder (kopplade till en radar som slår om till rött om man kör för fort).
En gemensam nämnare är dock hur spanjorerna beter sig vid själva trafikljuset. Till att börja med är det högst normalt att lägga bilens växellåda i friläge och släppa kopplingspedalen. Anledningen till detta är att, i händelse att du blir påkörd är det lämpligare att bilen är i friläge så att den är lättare att forsla bort. Jag anser att detta säger mer om hur spanjorerna ser på troligheten att råka ut för en olycka vid ett trafikljus, än själva nyttan. Eftersom spanjorerna brukar vara inbegripna i djupa konversationer med medpassagerarna, så får detta en fördröjningseffekt från det att trafikljuset slår om till grönt till dess att bilarna kommer iväg. Detta har man dock löst smidigt, genom att förare som eventuellt uppmärksammat grönljuset tutar på framförvarande fordon.
Nu är det för all del inte alltid så lätt att göra rätt vid trafikljuset.
Nu är det för all del inte alltid så lätt att göra rätt vid trafikljuset.
Det finns dock förare som vill komma iväg så fort som möjlig. Och för att inte låte en enda drybar sekund gå till spillo, håller man kolla på gångtrafikanternas trafikljus istället för det egna. När det blivit rött för fotgängarna kör man, och på så vis kommer man iväg medan det fortfarande är rött, och sparar på så sätt lite tid.
En annan irriterande detalj med spanska trafikljus, särskilt de lite äldre, är sättet på vilka de är programmerade. Ofta har de en enkel tidsstyrd sekvens, som upprepas oberoende av trafikmängd eller klockslag. Vilket betyder att du ofta blir stannad mitt i natten och får vänta på grönt...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar