lördag 19 augusti 2017

Spansk trafikskola del 2: Cirkulationsplats

I andra delen av min spanska trafikskola tittar jag på hur körning i en cirkulationsplats går till här nere. Cirkulationsplatsen kallas ofta felaktigt för rondell, men eftersom jag själv av gammal vana använder just ordet rondell när jag menar cirkulationsplats, så kommer jag i fortsättningen av detta inlägg att felaktigt använda benämningen rondell. På spanska säger man glorieta eller rotonda.
När jag tog körkort fick jag lära mig att en rondell egentligen kan betraktas som en vanlig korsning, och grundläggande trafikregler gäller i rondellen, såsom att lämna företräde, välja position inuti rondellen och användning av körriktningsvisare (blinkers). Detta är förmodligen alltför trivialt och tråkigt för spanjorerna och därför har man lagt till vissa komponenter till rondellkörningen för att bättre passa dödsutmanande körstilar eller bara vara förvirrande i största allmänhet.
Ta till exempel en större rondell i städerna, låt oss säga med fem körfiler inuti och en fem-sex in/utfarter. Detta känns ju lite rörigt, men när man sedan installerar trafikljus både inuti och vid in- och utfarterna, ja då blir det bara lite för mycket att hålla reda på.
En gigantisk rondell med ett knippe trafikljus
En gigantisk rondell med ett knippe trafikljus

Bilden nedan visar hur man bör positionera sig i rondellen (detta gäller även då trafikljus finns inuti densamma). Pilarna med texten BIEN visar korrekt placering och MAL hur man inte ska bete sig. Jag kan direkt säga att de flesta spanjorer överhuvud taget inte verkar känna till dessa instruktioner. Färdväg D är den absolut vanligaste då rondellen ska köras igenom och vid vänstersväng används vanligen den yttre filen. En sak som jag lagt märke till är att det endast är tillåtet att köra ut ur rondellen från den yttersta filen och då endast till den högra filen i avfartens körfält - man skulle alltså kunna spara in alla körfält utom det längs till höger.
Spansk rondellkörning (BIEN=bra och MAL=dåligt)
Spansk rondellkörning (BIEN=bra och MAL=dåligt)
Generellt sett är man väldigt dåliga på att använda körriktningsvisare i den spanska trafiken, utom när man använder varningsblinkers vid felparkering, vilket gör det svårare att läsa medtrafikanternas avsikter i allmänhet och i rondellerna i synnerhet.
Nu ska jag inte klanka ner alltför mycket på rondellerna, utan det går även att hitta positiva saker, till exempel motsvarigheten till de svenska rondellhundarna. Ofta anlägger man parkliknande arrangemang inuti rondellen, och ibland går det överstyr.
Rondellfåglar vid Jaén
Rondellfåglar vid Jaén
En lämplig rondellhund här på Apelsinblomskusten
En lämplig rondellhund här på Apelsinblomskusten
Föregående avsnitt i trafikskolan:

2 kommentarer:

  1. Haha tack för ett ytterligare informativt och underhållande inlägg!

    SvaraRadera
    Svar
    1. Spansk trafik är en närmast outsinlig källa till uppslag, så räkna med att det kommer fler inlägg...

      Radera