torsdag 10 augusti 2017

Spansk ekonomi del 2: Lönesystem och arbetsmarknad

Det här är andra delen en en serie inlägg om bra saker att veta om den spanska ekonomin, vad det kostar att leva i solen och andra relaterade ämnen.

Föregående inlägg i serien:

Jag får många frågor om vad man bör tänka på om man vill jobba i Spanien. Liksom i tidigare inlägg av denna karaktär bör jag informera om är att jag inte är någon expert på det spanska lönesystemet och arbetsmarknaden. Det jag skriver i det här inlägget gör jag i som lekman och baserat på det jag lärt mig av egna erfarenheter.
Det spanska lönesystemet ser lite annorlunda ut än det svenska. Vid en vanlig tillsvidareanställning utbetalas vanligen lönen månadsvis (12 utbetalningar) samt dessutom brukar två kompletterande månadslöner (la paga extra) betalas i juni och december. Alltså får man vanligtvis 14 månadslöner.
Minimilönen har under 2017 höjts till 707,70 euro netto (14 utbetalningar) för heltidsarbete.
Trots vad som verkar vara en generell uppfattning (eller fördom) arbetar man inte mindre i Spanien äm i många andra länder. Lagstiftat antal arbetsdagar är ungefär lika många som i Sverige, men det är däremot vanligt att övertid inte ersätts med varken ledig tid eller övertidsersättning. Speciellt vid lägre kvalificerade arbeten är det vanligt arbetsgivare utnyttjar arbetstagarens behov av arbete. Som ett resultat arbetar spanjorerna många timmar - men produktiviteten per timme är lägre än i exempelvis de nordiska länderna.
Det är viktigt att söka ett meningsfullt arbete.
Det är viktigt att söka ett meningsfullt arbete.

När det gäller arbetsvillkor kan det vara lämpligt att nämna vad som händer vid uppsägning från en tillsvidareanställning. Uppsägningen kan göras antingen med saklig grund (despido procedente) eller utan sådan (despido improcedente). I det förra fallet betalas inget avgångsvederlag ut, endast innestående semesterersättning och liknande (detta kallas finiquito). I det senare fallet har den avskedade rätt till ett avgångsvederlag på 33 dagslöner (avser nya anställningar, reducerat från tidigare 45 dagar) per arbetat år. Då arbetaren har många arbetsår, kan avgångsvederlaget bli betydande (det kan bli miljonbelopp i svenska kronor om den avskedade är är högavlönad, och här avser jag vanliga tjänstemän på mellannivå). Detta motsägelsefulla "skydd" för arbetaren håller dock på att luckras upp och harmoniseras med övriga europeiska länder, vilket är nödvändigt.
Jobba som en hund? Bidrar till spanska arbetslösheten?
Jobba som en hund? Bidrar till spanska arbetslösheten?
Den spanska arbetslösheten ligger på ungefär på 18% för tillfället, vilket är en väsentligt förbättring mot bottennoteringarna på över 25%. Tittar man lite närmare på siffrorna ser man dock att arbetslösheten bland de som är 25 år eller yngre ligger på runt 39%. Dessutom har minskningen av arbetslösheten skett samtidigt som genomssnittslönen har sjunkit, samtidigt som andelen visstids- och deltidsanställda har ökat (det vill säga kvaliteten på anställningarna har sjunkit).
Skulle jag ge några råd till eventuella arbetssökande svenska emigranter, skulle de vara:
  • Språk. Att kunna spanska är närmast nödvändigt. Att dessutom kunna engelska kombinerat med andra språk är oftast en stor fördel.
  • Kunskaper. Om du har spetskunskaper inom efterfrågade branscher har du en stor fördel. Byggbranschen är i stort sett död. Inom turistnäringen finns jobb, men konkurrensen är hård. Däremot finns tekniskt kvalificerade jobb inom tillverkningsindustrin (bil, flyg, maskin, tåg, etc).
  • Det praktiska. Försöka ordna anställningen innan du flyttar ned. Det har fördelar att jobba för multinationella företag, då dessa ofta har förmåner som saknas hos mindre arbetsgivare. 
Föregående inlägg i serien:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar