måndag 17 juli 2017

Spansk ekonomi del 1: Lite om skattesystemet

Det här är första delen en en serie inlägg om bra saker att veta om den spanska ekonomin, vad det kostar att leva i solen och andra relaterade ämnen.

Det är många som frågar mig om vad det kostar att leva här nere i Spanien. En viktig del av privatekonomin beror på hur mycket av inkomsterna som försvinner i skatt, och detta kikar jag på i det här inlägget. Det första jag bör informera om är att jag inte är någon expert på varken det spanska eller svenska skattesystemet. Det jag skriver i det här inlägget gör jag i som lekman och baserat på det jag lärt mig av egna erfarenheter. Jag utgår från att den skattskyldige är permanent bosatt i Spanien, och därmed måste redovisa sina inkomster och förmögenhet till den spanska skattemyndigheten.

I Spanien betalar man statlig (impuestos estatales), regional (regímenes especiales de Comunidades Autónomas) och kommunal (impuestos locales) skatt. Skattesystemet bygger på principerna att det ska vara lika för alla, baserat på individens ekonomiska kapacitet, progressivt och ej bör tillämpas för att konfiskera (det vill skatten får inte vara högre än det beskattade beloppet).

Moms

Momsen (IVA=impuestos sobre valor añadido) ligger för närvarande på 21% för de flesta varor. Det finns även en reducerad moms på 10% för livsmedel, allmän transport, sportevenemang, etc. Och slutligen finns en superreducerad moms på 4% för vissa baslivsmedel, som bröd, mjölk, frukt, grönsaker, etc samt vissa andra varor som dagstidningar, böcker, läkemedel m m.

Inkomstskatt 

För närvarande är inkomster på upp till 12.450€ är skattesatsen 19%. Skattesatsen ökar sedan progressivt upp till 45% på inkomster över 60.000€.
Beskattningsbar inkomst Inkomstskatt 2016
Från Till
0€ 12.450€ 19%
12.450€ 20.200€ 24%
20.200€ 35.200€ 30%
35.200€ 60.000€ 37%
60.000€ - 45%


Fastighetsskatt

Fastighetsskatten (IBI =impuestos sobre bienes inmobiliarios) är kommunal, och beror på taxeringsvärdet. Skatten brukar ligga på 0,4-1,1% för byggnader i tätort och 0,3%-0,9% för byggnader utanför tätor.  

Fordonsskatt

Fordonsskatt (impuesto sobre vehículos de tracción mecánica) betalas kommunalt, och beräknas beroende på fordonstyp och motorstyrka. En vanlig personbil brukar beskattas med omkring 45-60€.

Realisationsvinstskatt

Precis som i Sverige får man kvitta vinster mot förluster, men en skillnad är att man får "spara" en realisationsförlust för ett skatteåret till efterföljande tre år, för att kunna kvitta mot en eventuell vinst.
Realisationsvinstskatten uppgår för närvarande till 19%

Skatt på aktieutdelningar

Det finns lite olika typer av utskiftning till aktieägarna, men när det gäller konventionell aktieutdelning är skatten 19% på belopp upp till 6000 €, 21% på belopp mellan 6.000-50.000 € och 23% på belopp över 50.000€.
Se dubbelbeskattningsavtal nedan för beskattning av utdelningar från svenska utdelningar.
Solen går ned på Apelblomskusten
Solen går ned på Apelblomskusten

Dubbelbeskattningsavtal

Sverige och Spanien har ett dubbelbeskattningsavtal, som i princip gör att man deklarerar inkomsterna i det land man är permanent bosatt. Det gäller dock att sätta sig in i avtalet, då huvudprincipen inte är generellt. När det gäller aktieutdelningar från svenska aktieslag i svensk depå, betalar man till exempel en kupongskatt på 15% av totalbeloppet. Den inbetalda kupongskatten får sedan dras av i den spanska inkomstdeklarationen.

Förmögenhetsskatt

 Förmögenhetsskatt (impuestos spbre el patrimonio) betalas på förmögenheter överstigande 700.000€, med skattefrihet för fastighet på upp till 300.000€, och uppgår till mellan 0,2% och 2,5%.

Redovisning av tillgångar i utlandet

Som permanent bosatt är man skyldig att redovisa tillgångar i utlandet som överstiger 50.000€. Redovisningen är obligatorisk, är endast informativ men underlåtelse att redovisa kan resultera i hög straffbeskattning. Redovisningen görs underr början på året och behöver endast upprepas om storleken på tillgångarna ändras om minst 20.000€.


Nästa del kommer att handla om lönesystem och arbetsmarknad.

1 kommentar:

  1. Ganska brutala kapitalskatter faktiskt. Sverige som i bloggosfären anses ha världens högsta skatter ligger ju klart lägre (så länge man inte använder sig av depå och betalar 30%, men varför ska man det liksom). Finns det ingen form av schablonbeskattning istället?

    Hehe, urgammalt inlägg men jag drar iväg en kommentar ändå.

    SvaraRadera