onsdag 12 juli 2017

Ingen gör som ingenjörn...

Jag läser ett flertal olika ekonomibloggar, och jag slås av hur många som är genuint intresserade av träning och att hålla kroppen i form. Som många redan har konstaterat, verkar till exempel distanslöpning vara överrepresenterad jämfört med en genomsnittsperson. Jag ställer mig då frågan om det verkligen är så, eller är det bara så att jag själv söker och läser det jag är intresserad av (kaka söker maka)?
Troligen är det så att flera av de förberedelse och egenskaper som krävs för målmedevetet sparande för att nå ett långsiktigt mål är gemensamma för vad som krävs för att genomföra ett långlopp.
När det gäller kopplingar mellan yrke och strävan att uppnå samma sak, verkar det inte finnas samma direkta koppling (och nu bortser jag från den lönemässiga delen, då vissa yrken resulterar i högre lön vilket gör det enklare att uppnå en hög sparkvot). Jag inser att det kan vara en fördel att ha studerat ekonomi, till exempel för att kunna läsa och förstå finansiella rapporter, men själv tror jag att de viktigaste egenskaperna är att ha en god analytisk förmåga samt att kunna tillgodogöra sig stora mängder information. Men även statistik, matematik eller programmering bör komma till användning.
Jag märker att jag själv präglas av min ingenjörsbakgrund (maskinteknik) även i mitt arbete att uppnå ekonomisk frihet. Detta yttrar sig i insamling av stora datamängder, bearbetning och presentation av dessa samt slutligen en kontinuerlig analys för att styra emot de uppsatta målen.
Klassisk ingenjörsmässig problemlösning
Klassisk ingenjörsmässig problemlösning
Mina egna kunskaper när det gäller företagsekonomi och ekonomi på makronivå är alltför grundläggande, och ett av mina mål är att fördjupa dessa kunskaper, bland annat med följande bloggar som inspirationskälla, i en långsam förvandling till att bli en ekonomisk ingenjör:
 • Lundaluppen - bakom bloggen finns en person med gedigna kunskaper om företagsekonomi och de skattetekniska och legala förutsättningar.
 • Investerarfysikern - skrivs av en doktorand i kvantfysik, som har imponerande kunskaper när det gäller analys av stora mängder data, och att se samband och trender.
 • NemCapSE - blogg (med låg uppdateringsfrekvens, men det som finns är mycket läsvärt) av en person som med imponerande träffsäkerhet har lyckats identifiera företag med stor utvecklingspotential under ett flertal år i rad. Knappast slump.
Vad tror ni? Är det en avgörande fördel att ha en viss utbildning eller yrke för att nå privatekonomisk framgång? Eller är andra kunskaper och egenskaper viktigare?


2 kommentarer:

 1. Jag kan nog tänka mig att all matte jag studerat har hjälp mig att snabbt och enkelt kunna räkna ut och "se i huvudet" hur olika investeringar beter sig över tid. Men ärligt talat är det inte kärnfysik att begripa hur ränta-på-ränta-effekten fungerar, bara man hör talas om det och exponeras för idén i tid.

  Kruxet är att faktiskt omsätta det i praktiken och behålla tålamodet tillräckligt många år för att spara sig rik. Där kommer nog vissa långdistanslöpar-egenskaperna in, som förmågan att kunna skjuta på omedelbar tillfredsställelse och att inte tappa modet trots tillfälliga svackor.

  Som blivande civilingenjör och hängiven distanslöpare var det ett nöje att läsa det här inlägget!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tror som du att målstyrning och uthållighet är viktigare än (djupa) kunskaper än ekonomi eller matematik, åtminstone för det stora flertalet (dit jag själv inräknar mig). Själva sparandeprocessen är i sig viktigare än att konstant försöka slå index, om det nu är ekonomisk frihet som är målet.
   De som uppnår en anmärkningsvärt hög avkastning år efter år har förmodligen anmärkningsvärda kunskaper och egenskaper. Samt att de lägger ned en anmärkningsvärd arbetsinsats.

   Radera