söndag 22 mars 2020

Sverige vs Spanien

Och det ska varken handla om fotboll, ishockey eller ekonomi. Det har väl knappast undgått någon att världen är mitt inne i en global viruspandemi. Olika länder har intagit olika ståndpunkt och både åtgärderna och resultaten har varit olika. Här är min jämförelse mellan Spaniens och Sveriges förhållningssätt, sett från min synvinkel som bosatt på spanska medelhavskusten och följande utvecklingen i Sverige från håll.
Jag har sammanställt ackumulerat antal smittade och döda per dag i Spanien och i Sverige och diagrammet nedan visar utvecklingen per kalenderdag. Som man kan se, ligger Sverige efter Spanien vad gäller utvecklingen, smittan har tagit fart senare.
Utveckling av smittade och döda av Covid-19 i Sverige och Spanien
Utveckling av smittade och döda av Covid-19 i Sverige och Spanien
Eftersom utvecklingen accelererat vid olika tidpunkter, har jag också skapat ett diagram för att jämföra utvecklingen från den dag då man hade fler än 100 bekräftade smittade. Man får ta hänsyn till att Spanien har cirka 4,5 gånger större befolkningsmängd, men det går ändå att utläsa att smittspridningen gått betydligt fortare i Spanien
Utveckling av smittade och döda av Covid-19 i Sverige och Spanien per dag efter första 100 smittade
Utveckling av smittade och döda av Covid-19 i Sverige och Spanien per dag efter första 100 smittade
Slutligen har jag skapat ytterligare ett diagram för att se procentuell ökning av nya bekräftat smittade jämfört med dagen innan. Trots att antalet nya fall i absoluta tal ökar mer än föregående dag ger detta en uppfattning om smittspridningen börjar nå toppen.
Procentuell daglig ökning av nya bekräftade smittade
Procentuell daglig ökning av nya bekräftade smittade
Att utvecklingen ser olika ut beror på en mängd faktorer, men framför allt hur spridningen sett ut i ett stidigt stadium innan åtgärder började sättas in, människors kulturella beteende (till exempel kindpussar, normalavstånd vid konversationer och  sammankomster av människor) samt landets beredskap och vilka åtgärdspaket som sätts in. Nedan ger jag min personlig syn på bakgrund och nuläge.

Spanien

När Covid-19 nådde Spanien gick smittspridningen snabbt, mycket fortare än någon kunnat förvänta sig. Smittan kom huvudsakligen från norra Italien, del från vanliga skidåkande semsterfirande och dels från fotbollsfans, både spanska och italienska som besökte respektive land. Trots två veckors försprång jämfört med Italien, togs de mest drastiska åtgärderna först i förra veckan.
utlyste den spanska regeringen nationellt nödläge, och bortsatt från diverse åtgärder för att milda de ekonomiska och arbetsrelaterade konsekvensera, beslöt man att förbjuda all vistelse utanför hemmet med undantag av följande aktiviterer:
 • inköp av livsmedel och läkemedel
 • sjukvårdsbesök
 • transport till arbetet
 • återvändo till hemmet
 • vård av äldre och mäniskor med särskilda behov
 • force majeure
Samtliga skolor stängdes ned, liksom samtliga affärer med undantag för livsmedelsaffärer, apotek, tobaksaffärer och bensinstationer. Tanken är ju att, i likhet med Italien undvika ytterligare smittspridning och fördröja toppen på antal allvarliga fall i så stor utsträckning som möjligt.
I skrivande stund fortsätter antalet nya fall att öka mycket snabbt, och med cirka 33% nya dödsfall per dag. Flera sjukhus är kraftigt överbelastade, och nya militärsjukhus byggs upp, men finns det tillräckligt med vårdpersonal?

Sverige

I Sverige har man inte vidtagit de typer av drastiska åtgärder som man gjort i Spanien. Skolorna är fortsatt öppna, liksom vanlig kommers och det finns ännu inga restriktioner vad gäller fri rörelse.I jämförelse med Spanien är svenskarna ett mer resande folk, men med undantag av de italienska semesterskidorterna (där ett kraftigt utbrott har inträffat), verkar övriga smittkällor vara mer jämnt fördelade.
De senaste dagarna verkar man ta viruset på större allvar, och bortsett från en del direkta följdeffekter av viruset some resulterat i nedstängning av produktionsenheter inom landet på grund av problem i försörjningskedjan, har man gått ut med rekommendationer och folk i allmänhet verkar ta risken på allvar och frivilligt vidta nödvändiga åtgärder för att bromsa utvecklingen.
I svenska medier talar man om att uppnå flockimmunitet, det vill säga att 60-70% av [den friska] befolkningen smittas och skapar immunitet mot viruset.

Och vinnaren är...

...för tillfället viruset. Vi befinner oss just nu mitt i viruspandemins tillväxtfas och dess egenskaper med inkubationstid och aggresivitet gör det är omöjligt att förutsäga vilken effekt de åtgärder som sätts in i olika länder kommer att få.
För Spaniens dels gäller det just nu att fördröja smittspridningen så mycket som möjligt då flera sjukhus redan är kraftigt överbelastade, och de med cirka 30.000 smittade på en befolkning på runt 45 miljoner. Egentligen gäller samma sak i Sverige, så länge smittsprodningen sker i en kontrollerbar takt så klarar sjukvården av de akuta fallen.
Sedan kommer sommaren, och virusepidemier i allmänhet brukar klinga ut när temperaturerna stiger. Och på lite sikt kommer ju vaccin och kanske flockimmunitet mot denna typ av virus. Vi får helt enkelt se. Tills vidare kommer jag fortsätta uppleva detta experiment i realtid med utegångsförbud och distansarbete. Det kunde varit värre.

9 kommentarer:

 1. En faktor jag tycker är värd att nämna är att Sverige i princip slutade att testa 12-13 mars. Inte ens de som tror sig vara smittade testas, bara de som redan är intagna på sjukhus.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Säkert påverkar det, viruset kan ju då få en flygande start utan att man har riktig koll på spridningen. Här i Spanien har man inte slutat testa, men man har inte haft och har fortfarande inte kapacitet att göra i närheten av så många tester som man skulle vilja. Spanien ska tydligen ha köpt in maskiner för att kunna öka kapaciteten till 80.000 tester om dagen, men sådana brukar ta lite lite att få igång...

   Radera
  2. Framförallt tror jag betydligt fler svenskar än siffrorna visar är smittade. Jämför under "prognos" här: https://coronawatch.se/. Fr o m 14/3 börjar differensen mellan prognos och utfall balla ur. Knappast för att verkligheten plötsligt blev så mycket bättre.

   Radera
  3. Definitivt är det så. Om man antar ett dödstal på 2,7% och applicerar det på antal döda hittills borde det finnas minst 65.000 smittade i Spanien. Men i statistiken finns det bara hälften så många än så länge. Bara i Madrid finns minst 20.000 otestade med tydliga sympton som följs via distans.

   Radera
 2. Egentligen är väl i princip alla siffror rörande corona att ta med lastbilslass av salt. Även de som utför så mycket tester sjukvården hinner med testar ju bara bråkdelar av befolkningen.

  Spanien och Italien hade ju oturen att vara tidigt ute, innan västvärlden fick upp ögonen för viruset. Sverige och många andra länder har ju infört kraftiga restriktioner innan det hade gått lika långt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Har Sverige infört kraftiga restriktioner? När andra länder började begränsa folksamlingar anordnade Sveriges statliga tv-bolag en liten sammankomst med 35000 personer på Friends Arena. Nu är vi nere i 500 personer medan andra länder satt gränsen vid 5-10.

   Radera
  2. Sveriges restriktioner verkar ganska begränsade, i alla fall jämfört med de spanska och italienska, och kanske blir man tagen på sängen om spridningen exploderar. Men att stänga ned allt verkar inte vara någon hållbar lösning om inte samtliga länder genomför koordinerade åtgärder och viruset på så sätt dör ut. Ska till exempel Kina fortsätta att sätta samtliga inresande i karantän? Räknar man kallt med att snart ha ett fungerande vaccin eller effektiva mediciner? Frågor, frågor...

   Radera
  3. Ska man stänga gränsen borde vitsen vara att göra det INNAN viruset är vida spritt i det egna landet. Vet inte hur de tänker i Kina. Det är lättare med Sverige, här vet man att det mesta är politik och revirpinkande frikopplat från verkligheten. Det är väl på det sättet vi får myndighetschefer av Dan Eliassons och Anders Tegnells kaliber.

   Radera
  4. I Sverige har de styrande fortfarande lite rörelsefrihet om man nu tänker sig att agera istället för att reagera. Här fattas beslut! Jag måste erkänna att jag känner en skräckblandad förtjusning inför tanken att implementera det som man kallar flockimmunitet (på tal om smittskyddsexperter). För egen del är jag inte särskilt orolig, men jag är däremot allvarligt oroad för mina föräldrar (som är i riskgruppen både vad gäller ålder och krämpor) hemma i Sverige. Annars skulle det nästan känts lite historiskt att få ta del av detta massexperiment i realtid.

   Radera